საუნა

საუნა განთავსებულია სპორტული კომპლექსის მეორე სართულზე.

საუნების რაოდენობა და ტემპერატურა

მშრალი საუნა:

ქალბატონების 92°C,მამაკაცების 96°C.

სველი საუნა:

45-47°C.